Creative Teaching through Virtual Reality CT:VR

 

Je Erasmus+ projekt, ki ga je prijavil izobraževalni center Centro San Viator iz Sopuerte (Španija), LUMS v njem sodeluje kot partner. Vrednost celotnega projekta je 175.414,00 EUR, sodeluje pet partnerjev iz 4 EU držav. Projekt CT:VR obravnava pozitivno uporabo digitalnih orodij v izobraževalnih ustanovah za odrasle, da se zagotovi bolj vključujoče in interaktivno učenje. Ustvarjanje učilnic VR bo povečalo razvoj spretnosti in kompetenc, ki krepijo ustvarjalnost. Tako bodo digitalna orodja dopolnjevala tradicionalno učenje. Izvajali bomo digitalno in analogno učenje ter z tem izboljšali izobraževalne rezultate.

 

It is an Erasmus+ project registered by the educational center Centro San Viator from Sopuerta (Spain), in which LUMS participates as a partner. The value of the entire project is 175.414,00 EUR, five partners from 4 EU countries participate. The CT:VR project addresses the positive use of digital tools in adult education institutions to ensure more inclusive and interactive learning. Creating VR classrooms will increase the development of skills and competencies that enhance creativity. Thus, digital tools will complement traditional learning. We will implement digital and analog learning and improve educational results.

 

 

 

Projektni partnerji / Project partners:

  1. Centro San Viator (Španija) – vodilni partner
  2. Lycee Charles et Adrien Dupuy (Francija)
  3. M. Skoulidi & SIA E.E. (Grčija)
  4. Ljudska univerza Ptuj (Slovenija)
  5. Ljudska univerza Murska Sobota (Slovenija)

 

O projektu:

📍 Spletna stran / Web page

📍 Brošura / Brochure

📍 Plakat / Poster

 

 

 

Prvi projektni novičnik.

 

 

Drugi projektni novičnik.

 

 

Tretji projektni novičnik.

 

 

Četrti projektni novičnik.

 

Več informacij o projektu / More information about the project:

 

Mitja Peterka, mitja.peterka@lums.si, 02 536 15 75

Dejan Dravec, dejan.dravec@lums.si, 02 536 15 65

Gorazd Rituper, gorazd.rituper@lums.si, 02 536 15 70