Leta 2012 smo z namenom, da zunanji strokovnjaki presodijo našo kakovost na določenih področjih kakovosti, pristopili k ekspertni zunanji evalvaciji.  Povratne informacije, ki smo jih dobili iz Andragoškega centra Slovenije po opravljeni presoji, smo vključili v naš akcijski načrt za uvajanje izboljšav in razvoj naše kakovosti. Tako smo nadgradili obstoječi notranji sistem kakovosti v organizaciji.