KAKOVOST NA LJUDSKI UNIVERZI MURSKA SOBOTA

Na Ljudski univerzi Murska Sobota se zavedamo pomena kakovosti v organizacijah za izobraževanje odraslih, ki jo vidimo predvsem v

  • zagotavljanju dostopnosti do kakovostnega vseživljenjskega učenja, svetovanja, izobraževanja in pomoči za uspešno učenje,
  • prilagajanju in usklajevanju izobraževalne ponudbe s potrebami posameznika in okolja,
  • udejanjanju strategije vseživljenjskosti učenja z vključevanjem v razvojne programe in projekte na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni,
  • razvoju človeških virov in s tem uresničevanju strateških razvojnih ciljev regije,
  • zagotavljanju spodbudnega učnega in delovnega okolja za zaposlene, udeležence in predavatelje,
  • ohranjanju in krepitvi zaupanja in zadovoljstva naših uporabnikov in partnerjev z nenehno skrbjo za izboljševanje kakovosti naše izobraževalne ponudbe in naših storitev.

 

Da bi te cilje dosegali, sistematično skrbimo za svojo kakovost tako, da:

 

  • ugotavljamo kakšno kakovost želimo in moramo dosegati,
  • spremljamo procese, rezultate in učinke svojega dela ter jih presojamo v odvisnosti od lastnih standardov kakovosti in nacionalno ter mednarodno opredeljenih standardov kakovosti izobraževanja odraslih in
  • razvijamo svojo kakovost tako, da se učimo, uvajamo novosti in vzdržujemo tista ravnanja, ki dajejo dobre rezultate.

 

Strokovna znanja in svetovanje na področju presojanja in razvijanja kakovosti nam nudi Andragoški center Slovenije (ACS), skupina za kakovost.