Informacije o projektu

 

Ime projekta: Senior Synergy: Empowering Lifelong Learning and Healthy living through Community Events

(SLO) Sinergija starejših: Spodbujanje vseživljenjskega učenja in zdravega življenja z dogodki v skupnosti (SenSyn)

 

Oznaka: 2023-1-SI01-KA210-ADU-000153497

 

Informacije o projektu na spletni stran Erasmus+: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2023-1-SI01-KA210-ADU-000153497

Trajanje: 2. 10. 2023 - 1. 10. 2025

Spletna stran projekta: https://www.sensyn.si/

Socialna omrežja: ključnik oz. hashtag #SenSyn

Slogan: Ageless minds, healthy strides!

 

 

 

 

Projektni partnerji

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Fokusne skupine

Partnerji projekta SenSyn smo v preteklih tednih organizirali več predstavitev projekta in izvedli fokusne skupine. Ljudska univerza Murska Sobota je izvedla dve fokusni skupini, in sicer s članicami študijskega krožka Tišina ter društvom Univerza za tretje življenjsko obdobje pri Ljudski univerzi Murska Sobota.
 
Partnerji smo pripravili osnutek izobraževalnega načrta, kjer smo predstavili izobraževalne module in program dvodnevnih dogodkov - senioriad. Udeležence fokusnih skupin smo povprašali glede vsebin in predlaganih sprememb po vnaprej pripravljenih vprašanjih. Pridobljene povratne informacije nam bodo v pomoč pri ustvarjanju izobraževalnega programa, ki se bo razvijal v naslednji fazi projekta.

 

Digitalna zbirka dobrih praks

Partnerji projekta smo raziskovali primere dobrih praks na področju aktivnega staranja v državah članicah Evropske unije. Primere smo zbrali v skupnem dokumentu in ustvarili digitalno zbirko dobrih praks, ki je dosegljiva na uradni strani projekta SenSyn.
 

Zbirka je dostopna v angleškem, slovenskem in hrvaškem jeziku.

Povezava:

 

Srečanje projektnih partnerjev v Varaždinu (Hrvaška)

Srečanje projektnih partnerjev je potekalo v Varaždinu (Hrvaška), 15. februarja 2024 na Pučkom sveučilištu Varaždin.

Partnerji smo razpravljali o dejavnostih v preteklem obdobju in ugotovili, da vse aktivnosti potekajo v skladu z načrtom.

Na spletni strani projekta (www.sensyn.si) je bila objavljena tudi končna različica digitalne baze podatkov, ki je na voljo v angleškem jeziku, slovenskem in hrvaškem jeziku.

Na portalu EPALE sta bila v do sedaj objavljena dva članka o projektnih dejavnostih, ki ju lahko najdete na spodnji povezavah:

V naslednji fazi projekta (WP3) bodo pripravljene teme za izobraževalna gradiva.

 

Uvodno srečanje partnerjev projekta SenSyn

12. oktobra 2023 je potekalo uvodno srečanje partnerjev projekta Erasmus+ Senior Synergy: Empowering Lifelong Learning and Healthy living through Community Events (SenSyn), ki se osredotoča na izzive aktivnega staranja, poseben poudarek pa daje izobraževanju odraslih in zaposlenih v izobraževanju odraslih s področja zdravja in z njim povezanih praktičnih (rekreativnih) dejavnosti.