Razvijanje kakovosti na Ljudski univerzi Murska Sobota temelji na načrtovanju ukrepov za izboljšave in uvajanju le teh v delovanje organizacije.