Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014 do 2020
Ukrep: M 16 - Sodelovanje
Podukrep M16.9 – Diverzifikacija dejavnosti na kmetiji

 

Cilj: Preučiti možnosti za razvoj dejavnosti na kmetiji, ki se nanašajo na področja izobraževanja, zdravstvenega varstva, socialnega varstva oziroma invalidskega varstva.

 

Opis: Podprti so projekti sodelovanja med kmetijami in pravnimi osebami, v okviru katerih se na kmetiji poskusno izvedejo aktivnosti, ki se nanašajo na področja izobraževanja, zdravstvenega varstva, socialnega varstva oziroma invalidskega varstva z namenom preučitve možnosti za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji na omenjenih področjih.

 

Javni razpis za podukrep 16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani

 

Projekt: Ekološki mlečni izdelki in zelišča iz Goričkega v trajnostni prehranski verigi

 

Vrednost projekta: 53.278,13 EUR

 

Partnerji projekta:

Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor (vodilni partner)
Ljudska univerza Murska Sobota, Zavod za permanentno izobraževanje
Marjan Ficko (Turmanova kmetija)
Tatjana Buzeti (nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji – Posestvo Vidov brejg)

 

 

Namen in področje projekta (39. člen Uredbe):
- izobraževanje o okolju in hrani

 

Splošni cilj projekta:

 • razviti in izvesti tematske kulinarične delavnice in dogodke na kmetiji Vidov brejg, v sirarni in na Turmanovi kmetiji, s katerimi bi kmetija ustvarila dodaten prihodek,
 • razviti nove produkte z višjo dodano vrednostjo in v okolju dvigniti inovativni in podjetniški potencial z znanji in kompetencami partnerskih ustanov,
 • povezati lokalne kmetije in druga gospodarstva na področju Goričkega in jih vključiti v turistične dogodke v ožjem in širšem okolju,
 • na kmetiji Vidov brejg vzpostaviti učno delavnico in registrirati dopolnilno dejavnost,
 • za namen izvedbe projekta zaposliti osebo za polovični delovni čas za najmanj eno leto (vodilni partner).

 

Ključni načrtovani rezultati projekta:

 • v 24 mesecih trajanja projekta izvesti 32 tematskih delavnic in dogodkov za okrog 700 udeležencev, s katerimi bomo udeležence osveščali in učili  o prednostih kratkih prehranjevalnih verig, delu na kmetijah, deklaracijah, pripravi svežih jedi z uporabo zelišč in mlečnih izdelkov in podobno in s tem  vzpostaviti odgovoren odnos do prehrane, lokalnih izdelkov z višjo prehransko vrednostjo in zdravega življenjskega sloga.
 • povezati lokalne kmetije in druga gospodarstva na področju Goričkega in jih vključiti v turistične dogodke v ožjem in širšem okolju. Usposobiti predstavnike partnerskih kmetij za delo in komunikacijo z ranljivimi skupinami in nadgraditi njihova znanja o pripravi namazov in jedi z uporabo zelišč.
 • organizirati izobraževanje za kmetije in zainteresirano javnost, ki niso člani partnerstva (za dodaten zaslužek z dopolnilnimi dejavnostmi - primeri dobre prakse). V sodelovanju s kmetijsko zbornico organizirati predavanje za prevzemnike kmetij v vzhodni regiji (Pomurje, Štajerska). Izvesti  diseminacijsko delavnica za mlade prevzemnike kmetij.
 • ob sodelovanju sirarne razviti nov produkt (novi okusi jogurtov, novi produkti iz mleka in zelišč),
 • narediti film s promocijo domače hrane,
 • registrirati novo dejavnost za kmetijo,
 • oblikovati nov turistični produkt v Krajinskem parku Goričko.

 

Spletna stran Evropske komisije, namenjene Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja in spletna stran PRP 2014–2020.

 

 

Dosedanje objave:

 

Delavnice in ekskurzije ob tednu odprtih vrat na Vidovem brejgi

 

 

Učenci in učitelji obiskali Turmanovo kmetijo.

 

 

V novembru so na Turmanovi kmetiji, ki je partner v projektu posneli izobraževalno promocijski filmček o kisanju zelja.

 

 

Septembrske delavnice na posestvu Vidov brejg v okviru projekta Ekološki mlečni izdelki in zelišča iz Goričkega v trajnostni prehranski verigi.

 

 

Varovanci VDC Želva v sklopu projekta Ekološki mlečni izdelki in zelišča iz Goričkega v trajnostni prehranski verigi obiskali Posestvo Vidov Brejg.

 

 

 

Izvedena druga delavnica v sklopu projekta Ekološki mlečni izdelki in zelišča iz Goričkega v trajnostni prehranski verigi.

 

 

Prva delavnica za ranljive družbene skupine v okviru projekta Ekološki mlečni izdelki in zelišča iz Goričkega v trajnostni prehranski verigi.

 

 

Delavnica Usposabljanje lastnikov kmetij za delo z ranljivimi skupinami.

 

 

Ekološki mlečni izdelki in zelišča iz Goričkega v trajnostni prehranski verigi.

 

 

Delavnica Ekološki mlečni izdelki in zelišča z Goričkega v trajnostni prehranski verigi.