50 let LUMS - 1. del

 

 

50 let LUMS - 2. del

2011

 

 

V letu 2011 smo izvajali programe UŽU Usposabljanje za življenjsko uspešnost, UŽU MK Usposabljanje za življenjsko uspešnost Moj korak v sodelovanju z Želva d.o.o., program Branje za znanje in branje za zabavo, študijske krožke (Študijski krožek Spoznavanje in aranžiranje rastlin iz našega okolja, Študijski krožek Tišina z naslovom Ročne aplikacije).

POKI Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje je praznoval 10 let, izvedli smo neformalni program za gluhe in naglušne Ko sem lutka sem lahko kar hočem v sodelovanju s Centrom Sonček Murska Sobota, delavnico Učenja učenja, s Centrom za starejše Murska Sobota smo sodelovali pri izvedbi Bralnega krožka in se udeležili LPIO Letnega posveta v izobraževanju odraslih.

 

Katalog Ljudske univerze Murska Sobota  2011 - 2012

 

 

 

Študijski krožek Spoznavanje in aranžiranje rastlin iz našega okolja

ŠK Spoznavanje in aranžiranje rastlin iz našega okolja

Podelitev spričeval poklicne mature

Podelitev spričeval poklicne mature

POKI Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje je praznoval 10 let – skupinska slika Slovensko omrežje organizacij

2012

 

Izpostavili bi izvajanje 14 novih programov v sklopu projekta Razvoj in organizacija splošnih neformalnih programov izobraževanja odraslih 2012 do 2014, ki so občanom in prebivalcem regije omogočili brezplačno pridobivanje temeljnih kompetenc, pomembnih za osebni ali poklicni razvoj posameznikov, njihovo konkurenčnost na trgu dela, socializacijo in aktivnejšo vključenost v lokalno okolje.

Med temi programi izstopa program OTI Oblikovalka tekstilnih izdelkov z elementi tradicionalne tekstilne dediščine, ki je bil v nacionalnem merilu prepoznan kot primer dobre prakse in predstavljen na konferenci ZLUS Zveze ljudskih univerz Slovenije, dokumentiran za mednarodno promocijo zgleda za razvoj programov, ki so odgovor na izobraževalne potrebe brezposelnih v posamezni regiji in nagrajen s priznanjem za posebne dosežke na področju izobraževanja odraslih za leto 2012.

 

Neformalni programi so dali tudi nekaj konkretnih izidov:

Razstava izdelkov O TI Erbija (program Oblikovalka tekstilnih izdelkov z elementi tradicionalne tekstilne dediščine), lutkovna predstava Che sera, nastala v programu Moja lutka moje zrcalo, Brošura z zgodbami nastala v programu Jaz – ti –mi, ki smo ga izvajali v romskem naselju Pušča in opravljenih 6 nacionalnih izpitov iz angleščine na višji ravni.

 

Zelo uspešna je bila v letu 2012 izvedba nacionalnega odprtja Tedna vseživljenjskega učenja v mesecu maju, kjer sta svetovalca ISIO iz naše ustanove, za delovanje v projektu  Brezplačne pomoči in podpore za prebivalcev Pomurske regije, prejela nagrado ACS Andragoškega centra Slovenije za posebne dosežke.

Udeleženci programa PUM so poleg ostalih doseženih ciljev ustvarili film One Point Two Billion.

Uspešno smo izvedli pet študijskih krožkov na Tišini, v Lipovcih, v romskem naselju Borejci –Vanča vas, v Šalovcih in Centru starejših v Murski Soboti.

Začeli smo s projektom Uvajanje modela ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja 2012 do 2014.

V okviru projekta CVŽU Center vseživljenjskega učenja Pomurje smo gostili predavateljico dr. Vesno Vuk Godina in začeli z mednarodnim projektom v okviru Centralne Evrope, Women are future.

 

Katalog Ljudske univerze Murska Sobota 2012 - 2013

 

 

 

Skupina udeležencev tečaja RPO Računalniška pismenost za odrasle z ZRSZ Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje

 

Skupina PoMoč iz Murske Sobote, dobitnica priznanja ACS za promocijo učenja in znanja 2011

 

 

Študijski krožek Tišina, Cvetje, 2012

     

 

 

          Nacionalno odprtje TVU Tedna vseživljenjskega učenja 2012,                                                                     Študijski krožek Tišina, Testenine, 2012
          Cvetje iz papirja ŠK Tišina

                     

 

One Point Two – PUM Murska Sobota

2013

V letu 2013 smo zvajali programe in projekte:

OTI Oblikovalka tekstilnih izdelkov z elementi tradicionalne tekstilne dediščine, ki je bil maja nagrajen z nagrado ACS za posebne dosežke na področju izobraževanja odraslih.

 

O TI Erbija II (program Oblikovalka tekstilnih izdelkov z elementi tradicionalne tekstilne dediščine) je pripravil razstavo v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota, na Gradu na Goričkem in skupaj z O TI I v Centru DUO v Veržeju.

V maju smo v okviru promocijske manifestacije TVU Teden vseživljenjskega učenja, bili organizator Parade učenja, ki je bila do sedaj najbolj množična predstavitev vseživljenjskega učenja v naši regiji.

Naši PUM ovci so se poleg drugih aktivnosti predstavili na PUM-stivalu v Ljubljani.

V izobraževalnih delavnicah CVŽU Pomurje, smo se učili marsikaj. Tudi o permakulturi in kaligrafiji.

Na andragoškem zboru smo v okviru kakovosti razmišljali in novo zapisali naše vrednote.

V projektu Women smo izpeljali vrsto aktivnosti, med njimi tudi junijsko srečanje in oktobrski Peer review v Murski Soboti, ter transnacionalni natečaj Ženske so prihodnost.

Uspešno smo zaključili obsežen projekt Center vseživljenjskega učenja Pomurje in rezultate predstavili na zaključni konferenci v mesecu novembru.

Pridobili smo projekt VPNZ Vrednotenje neformalnega znanja in izkušenj odraslih.

 

Katalog Ljudske univerze Murska Sobota 2013 - 2014

 

 

 

 

Oblikovalke tekstilnih izdelkov, Murska Sobota | Priznanje ACS 2012

Študijski krožek Tišina na Paradi učenja 2013

 

 

Študijski krožek Tišina, Okno, 2013                      Študijski krožek Tišina, Kapusnice, 2013

         

 

Študijski krožek Tišina, CMU Center medgeneracijskega učenja, Samooskrba po indašnje, 2013

 

 

PUM konferenca

Program za celostno reševanje posledic osipništva pri mladostnikih je potekala 4. aprila 2013 v prostorih MIZŠ v Ljubljani s 15 gosti. Namen konference je bil seznaniti strokovno in širšo javnost z načinom dela v PUM, dobrimi praksami in uspehi ter opozoriti na potrebo delovanja programa v slovenskem prostoru. S strani mentorjev programa PUM so bila predstavljena strokovna izhodišča za delo - 4 stebri: interesne dejavnosti, izbirno projektno delo, produkcijsko projektno delo in individualni učni projekt. V predstavitvi konkretnih rezultatov projektov so sodelovali udeleženci PUM-a s svojimi pogledi in izkušnjami. Andragoški center Slovenije je predstavil rezultate evalvacijske študije programa PUM, ki potrjuje, da je program učinkovit pri večini zastavljenih ciljev. V zaključni razpravi je bila izpostavljena problematika financiranja projekta in potreba po stabilnosti. S konferenco smo ponovno opozorili na koristnost in smiselnost programa PUM pri reševanju problematike osipništva in socialne izključenosti mladih.

2014

 

V okviru programa Moja lutka - moje zrcalo, smo z Društvom paraplegikov Prekmurja in Prlekije izvedli predstavo Pisane korine.

Zaključili smo projekt Uvajanje modela ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja in z rezultati seznanili strokovno in širšo javnost na zaključni konferenci v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota.

V maju smo v okviru promocijske manifestacije Teden vseživljenjskega učenja, bili organizator Parade znanja.

Naši PUMovci so se predstavili na PUM-stivalu v Ljubljani.

V projektu Women smo izpeljali vrsto aktivnosti. Prvo srečanje regijskih žensk in začetek razvoja ženske mreže ob prazniku Dneva žena, mednarodno in regijsko tekmovanje za najboljšo ženskam prijazno podjetje, žensko start up podjetje in ključno žensko, organizirali zaključno regijsko konferenco Moč ženske v sodobni družbi in vzpostavili Pomursko mrežo žensk.

Izvedli smo več študijskih krožkov:

Študijski krožek Tišina - V KRIŽišču znanj, idej in izkušenj ter Kvašene dobrote za praznične dni.

Sodelovali smo s Klubom prekmurskih študentov ob dnevu jezikov pa spoznavali ruščino s priseljenci z Goričkega.

V okviru Centra medgeneracijskega učenja, smo izvedli delavnico Sivo in barvito v šalo zavito.

 

Katalog Ljudske univerze Murske Sobota 2014 - 2015

 

 

 

 

PUM Projektno učenje za mlajše odrasle

Teden vseživljenjskega učenja, vsakoletno sodelovanje programa

PUM Parada učenja je v lepem vremenu potekala 23. maja 2014 na dvorišču Ljudske univerze Murska Sobota. Prijetno vzdušje in zanimivo dogajanje so poskušali zabeležiti udeleženci programa Projektno učenje za mlajše odrasle, ki so s svojimi pametnimi telefoni snemali in fotografirali festivalski dogodek. Posneti material so nato tudi sami zmontirali.

 

 

 

Študijski krožek Tišina, V križišču znanj in izkušenj, 2014                                            Študijski krožek Tišina, Praznične dobrote iz kvašenega testa, 2014

       

 

 

Študijski krožek Tišina, CMU Center medgeneracijskega učenja, Prenašanje znanj na mlajše, 2014

 

2015

 

Obeležili smo 15 let delovanja programa PUM, otvorili razstavo OTI Oblikovalke tekstilnih izdelkov z elementi tradicionalne tekstilne dediščine v Murski Soboti in na Gradu na Goričkem, se predstavili na seminarjih za koriščenje ESS sredstev na Hrvaškem (Split, Opatija, Zagreb), pripravili razstave študijskih krožkov - Študijski krožek Lipovci in Študijski krožek Tišina (20 let delovanja), organizirali TVU Teden vseživljenjskega učenja s predstavitvami knjig Vesne Vuk Godina - Zablode postsocializma in Jerneje Jošar - Ekološko vrtnarjenje za vsakogar in strokovnim dogodkom EPUO Ključne kompetence 21. stoletja v pokrajini ob Muri. Študijski krožek Tišina se je prestavil z modno revijo svojih izdelkov v Murski Soboti in Tišini.

Razvili in izvedli smo "tailor made" usposabljanja za klavničarja prašičev v sodelovanju s Panvita PMR in usposabljanje za razsekovalca v sodelovanju s Panvita Mir d. d., ki smo jo tudi umestili v register izvajalcev programov ZRSZ Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

Ob zaključku šolskega leta so PUMovci pripravili PUMnovice, izvedli smo Dneve svetovalnih središč, naša sodelavka Mihaela Flisar pa je postala Pomurka meseca aprila.

V sklopu CMU Centra medgeneracijskega učenja smo izvedli delavnici Naravna kozmetika in Torte v kozarcih, ter izvedli program podjetništva za Rominje.

 

 

TVU 2015 v medijih

                 

 

 

 

 

20 let Študijskega krožka Tišina

 

 

Študijski krožek Tišina, Odtisi, 2015                                   Študijski krožek Tišina, Enolončnice, 2015

                                         

 

 

2016

 

Ljudska univerza Murska Sobota je bil izbrana za izvajalca operacije Pridobivanje kompetenc 2016-2019 in je skupaj s partnerji začela izvajati izobraževalne programe za pridobivanje temeljnih poklicnih kompetenc, namenjenih predvsem zaposlenim, prednostno starejšim od 45 let in s končano manj kot 4 letno srednjo šolo. Operacijo je delno financirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport znotraj okvira Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020.

Ljudska univerza Murska Sobota je bila leta 2016 izbrana tudi za izvajalca projekta Svetovanje 2016-2022.

Organizirali smo srečanja Pomurske mreže žensk, izvajali program PUM Projektno učenje za mlajše odrasle in študijske krožke (ŠK Tišina, ŠK Lipovci), organizirali TVU Teden vseživljenjskega učenja.

 

Študijski krožek Tišina, Čipke, 2016

 

Študijski krožek Tišina, učne ure izdelovanja izdelkov iz ličja, 2016

   

 

Študijski krožek Tišina, Bučke, 2016

 

 

Študijski krožek Cankova, Sosedje se učimo, 2016

 

 

Študijski krožek Lipovci, Pletenje iz šibja, 2016

 

 

TVU Teden vseživljenjskega učenja 2016

Dogodek na temo demence

 

Zaključek tečaja ANG na 3.,4. in 6. stopnji 2015-2016

 

 

2017

 

V letu 2017 smo izvajali promocijo zdravja na delovnem mestu, program PUM-O Projektno učenje mlajših odraslih, bili aktivni na mednarodnem projektu RegioWin, izvajali jezikovne tečaje in računalniško ter digitalno opismenjevanje. Aktivni smo bili tudi pri organizaciji študijskih krožkov - ŠK Tišina in ŠK Lipovci, sodelovali na TVU Tednu vseživljenjskega učenja in raznih izobraževanjih.

REGIOWIN

 

Celovec, maj 2017

 

 

   

 

 

Skupine jezikovnih tečajev, RPO Računalniška pismenost za odrasle in RDO Računalniško in digitalno opismenjevanje

 

Zaključek tečaja angleščine za predšolske otroke z Marijano Baraba                 Zaključek tečaja angleščine A2 Zavoda Republike Slovenije za Zaposlovanje

         

 

Zaključek tečaja nemščine A2 Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje           Zaključek tečaja Nov jezik, nove priložnosti - madžarščina

               

 

Zaključek tečaja RDO Računalniško in digitalno opismenjevanje ter angleščina 1 in 2                                             RDO Računalniško in digitalno opismenjevanje 2017

               

 

RPO Računalniška pismenost za odrasle 2017

 

Digitalno opismenjevanj in pridobivanje IKT kompetenc na Ljudski univerzi Murska Sobota

 

Program angleškega tečaja A2

 

 

Študijski krožek Tišina, Moja kreativnost, 2017                      Študijski krožek Tišina, Ka vse smo inda geli, 2017

               

Študijski krožek Lipovci – Trajnostni turizem z izdelki iz šibja

Obisk POMELAJ

 

 

 

Razstava Vaški dom Lipovci

    

 

 

 

Študijski krožek Cankova, Mavrica, 2017

 

2018

 

V letu 2018 smo v Sloveniji praznovali 25 let študijskih krožkov katerega, na LUMS pa so delovali Študijski krožek Tišina, Študijski krožek Lipovci, Študijski krožek Tan za küjklon, Študijski krožek Soboški redizajnerji in Študijski krožek Torbice in cekarji za vse priložnosti.

Sodelovali smo v projektu RegioWin, se udeležili srečanja strokovnih delavcev ZLUS Zveze ljudskih univerz Slovenije v Črnomlju.

Program PUM-O je praznoval polnoletnost oz. 18 let delovanja. Ob tem je nastal tudi promocijski film.

Izvajali smo Osnovno šolo za odrasle, računalniške tečaje ter jezikovne tečaje.

25 let študijskih krožkov v Sloveniji

 

Študijski krožek Tišina, Skrivnost perlic in del narave, 2018

 

 

Študijski krožek Tan za küjklon - nordijska hoja in obisk pri zaposlitvenem centru Pomelaj

      

 

 

 

 

Program PUM-O Projektno učenje mlajših odraslih je v letu 2018 praznoval svoj 18. rojstni dan

Pomagali smo 479 mladim iz vsega Pomurja, da so končali šolanje in vstopili na trg dela. Ob praznovanju polnoletnosti je nastal tudi promocijski film in kratki prispevek v sodelovanju s PozdravTV in Vestnikom.

2019

 

Program PUM-O je v letu ob koncu leta 2019 praznoval 20. obletnico vseslovenskega delovanje s projektom Sence. V sodelovanju z Ljudsko univerzo Ptujzačeli pa smo sodelovati tudi v mednarodnem projektu IPS4NEETS in se udeležili izobraževanja na Norveškem.

Izvajali smo promocijo zdravja na delovnem mestu, organizirali TVU Teden vseživljenjskega učenja, preverjali kakovost delovanje znotraj LUMS, bili aktivni na področju študijskih krožkov. Na nacionalni otvoritvi TVU je Študijski krožek Lipovci prejel priznanje ACS Andragoškega centra Slovenije v kategoriji Učeča se skupina, Študijski krožek Tišina pa je praznoval 25 let delovanja.

Zaključili smo tudi projekt Temeljne poklicne kvalifikacije 2016-2019 in priredili zaključno konferenco.

Sodelovanje v mednarodnem projektu IPS4NEETS

 

V sodelovanju z Ljudsko univerzo Ptuj smo se pridružili mednarodnemu projektu IPS4NEETS in se udeležili izobraževanja na Norveškem pri nevladni organizaciji Fønix ter na Ljudski univerzi Ptuj. Spoznali smo metodo IPS (Individual Placement and Support), ki je primerna za obravnavo mladih, ki niso zaposleni, vključeni v izobraževanje ali usposabljanje pri vstopu na trg delovne sile (NEETS - Not in Education, Employment, or Training). Glavni cilj projekta je izboljšati svetovalne kompetence trenerjev iz Slovenije, Romunije in Madžarske.

 

 

 

Program PUM-O obeležil 20. obletnico vseslovenskega delovanja s projektom Sence 

 

Program Projektno učenje mlajših odraslih je 5. 12. 2019 obeležil 20. obletnico delovanja v Sloveniji. V ta namen smo postavili inštalacijo Sence, ki je nastala po idejni zasnovi slikarja Boruta Beusa v sodelovanju z Andragoškim centrom Slovenije. Projekt Sence nosi slogan “Vsi ljudje mečemo enako senco” in se je izvajal predvsem v decembrskem času na 13 različnih lokacijah po Sloveniji, kjer deluje program PUM-O.

 

   

    

 

 

Študijski krožek Lipovci, Priznanje ACS 2018, Učeča se skupina

2020

 

Kljub negotovim razmeram smo uspeli izvesti nekaj študijskih krožkov, Teden vseživljenjskega učenja in tudi Parado učenja, projekt PUM-O pa je praznoval 20 let delovanja v Murski Soboti. 

 

 

PUM-O Murska Sobota je praznoval 20 let delovanja 14. 2. 2020                    

 

         

 

 

 

Na podlagi primera dobre prakse vključevanja vsebin zdravja v program za osipnike - sodelovanje med PUM MS in Zavodom za zdravstveno varstvo Murska Sobota (kasneje NIJZ) od leta 2004, smo bili leta 2014 povabljeni v projekt Skupaj za zdravje - Ministrstvo za zdravje in NIJZ Nacionalni inštitut za javno zdravje pod okriljem norveškega finančnega mehanizma.

V projektu je bila posebna pozornost namenjena ranljivim ciljnim skupinam in razvoju učinkovitega interdisciplinarnega in medsektorskega sodelovanja ter umestitvi programa zdravja iz PUM MS v vse slovenske PUMe. Glavni cilj programa je krepitev in varovanje duševnega zdravja mladostnikov in spodbujanje zdravega življenjskega sloga. Naslednji projekt je bil MoST Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih, pod okriljem Evropskega socialnega sklada. Program smo nadgradili, Center za krepitev zdravja Murska Sobota je prevzel izvajanje delavnic s področja zdravega življenjskega sloga in duševnega zdravja.

V letih trajanja projektov je nastal bogat foto arhiv in video reportaža izvedenega pilotnega projekta Promocija zdravja pri osipnikih v programu Projektno učenje za mlajše odrasle v Murski Soboti in Celju.

MEDIJSKE OBJAVE

 

 

 

 

Soboške novine, december 2020, članek (PDF)

 

Mestna občina Murska Sobota, članek Od delavske do ljudske univerze

 

 

 

 

VESTNIK, 31. 12. 2020

 

 

 

 

 

(klik na)

"članek SOBOTAINFO"