Katalog informacij javnega značaja

Prva objava 26. 6. 2008.
Druga (dopolnjena) objava 15. 3. 2010.
Tretja (dopolnjena) objava 2. 3. 2011.

Četrta (dopolnjena) objava 15. 2. 2012.

Peta (dopolnjena) objava 16. 2. 2016.

Šesta (dopolnjena) objava 1. 5. 2018.

Sedma (dopolnjena) objava 15. 9. 2023.

Vsak zavezanec po ZDIJZ mora pripraviti katalog informacij javnega značaja.

Pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja je katalog vnesel na spletno stran 26. 6. 2008.

Katalog je v tiskani obliki dostopen na sedežu Ljudske univerze Murska Sobota, Slomškova ulica 33, 9000 Murska Sobota.

 

Katalog informacij javnega značaja