Listina kakovosti je vodilo našega delovanja na področju kakovosti. Na  Ljudski univerzi Murska Sobota smo jo sprejeli leta 2011, z namenom seznaniti vse zaposlene in druge interesne skupine z našim delom na področju ohranjanja in razvijanja kakovost. V listini smo predstavili naše dogovore in vodila ter postopke in aktivnosti, ki jih sistematično izpeljujemo za razvoj svoje kakovosti.

 

Listina kakovosti LUMS (PDF dokument)