Mreža svetovalnih središč je opredelila sedem vrednot, skupno poslanstvo in vizijo.

 

Poslanstvo: Slovenska svetovalna središča ISIO zagotavljamo prijazno, zaupno, brezplačno, kakovostno, celovito in strokovno informiranje in svetovanje vsem odraslim kot podporo pri izobraževanju in učenju. Pomagamo jim pri odločanju za izobraževanje, organizaciji in poteku učenja, načrtovanju nadaljnje izobraževalne poti in razvoju kariere. Promoviramo vseživljenjsko učenje in povezujemo vse ponudnike izobraževanja odraslih.

 

Vizija: Slovenska svetovalna središča ISIO bomo najbolj kakovostna in prepoznavna središča svetovalne dejavnosti za izobraževanje odraslih na lokalni in nacionalni ravni.

 

Svetovalno središče ISIO Murska Sobota je na podlagi le-teh izdalo svojo listino kakovosti in izjavo o kakovosti.

 

Svetovalna dejavnost je financirana projektno, trenutno v okviru projektov Svetovanja 2016 – 2022 in Svetovanje BO 2020.

 

Posebnost teh projektov je, da se izvajajo v okviru svetovalne mreže z drugimi partnerji, zato je bila samoevalvacija kakovosti izvedena skupaj z drugimi partnerji v projektu. Samostojna samoevalvacija pa je tudi pogojena s standardi in kazalniki kakovosti, ki so za področje svetovanja odraslim posebej opredeljeni.

 

Aktivnosti za kakovost Svetovalnega središča ISIO Murska Sobota je del vzpostavljenega sistema kakovosti Ljudske univerze Murska Sobota, ki je nosilec zelenega znaka POKI.