MULTIKULTURALNOST

Sprejemanje in razumevanje drugih kultur,  njihovih vrednot  ter spodbujanje strpnosti v medkulturnih dialogih.

 

RAZVOJ

Izobraževanje in učenje sta za nas stalen in napredujoč razvojni proces na osebnostni, strokovni  in tehnološki ravni.

 

STROKOVNOST

Strokovnost nam pomeni dobro poznavanje izobraževanja in učenja odraslih, nenehno izpopolnjevanje, splošno razgledanost, moralno doslednost, osebnostno zrelost in samoiniciativnost.

 

ETIČNOST

Smo družbeno in etično ozaveščeni, kar izražamo z našim odnosom do ljudi in okolja, z našimi  prepričanji in odločitvami, predvsem pa z našim strokovnim, pravočasnim, odgovornim, zanesljivim, natančnim,  poštenim in kakovostnim delom.

 

KAKOVOST

Sistematično in poglobljeno spremljamo, analiziramo in ocenjujemo naše delo,  skrbimo za zadovoljstvo naših udeležencev in partnerjev ter sprotno vpeljevanje potrebnih izboljšav