Od leta 2004 smo nosilci Zelenega znaka kakovosti, ki ga podeljuje Andragoški center Slovenije izobraževalnim organizacijam, ki sistematično skrbijo za svojo kakovost in kakovost svojih storitev v izobraževanju odraslih.

 

Naše delo pri presojanju in razvoju kakovosti je načrtno in sistematično in temelji na podlagi modela Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje - POKI, ki ga je razvil Andragoški center Slovenije. Pri razvoju našega sistema kakovosti se poslužujemo vodil zbranih v Mozaiku kakovosti in tako kontinuirano sledimo priporočilom strokovnjakov in se bogatimo z izkušnjam organizacij, ki uspešno skrbijo za kakovost svojega dela na področju izobraževanja odraslih.

 

Uspešno delovanje notranjega sistema kakovosti nam omogoča organizacija tega področja po načelih zapisanih v listini kakovosti, strokovno delo komisije za kakovost in svetovalca za kakovost v izobraževanju odraslih ter sodelovanje vseh zaposlenih in zunanjih sodelavcev pri obravnavanju vprašanj o kakovosti na andragoških zborih.