Delavnica Usposabljanje lastnikov kmetij za delo z ranljivimi skupinami

 

V sklopu projekta  Ekološki mlečni izdelki in zelišča z Goričkega v trajnostni prehranski verigi smo 1.6. 2020 izvedli prvi sklop programa za usposabljanje kmetov, oziroma članov kmetijstva za izvajanje delavnic z osebami iz ranljivih skupin.

 

V programu smo poleg teoretičnih osnov – predvsem za delo z odraslimi iz različnih ranljivih ciljnih skupin, spoznali tudi praktične primere iz življenja in dela teh oseb.

 

Posebnosti pri  komunikaciji in učenju posamezne ciljne skupine so nam iz svojih izkušenj predstavili in približali predstavniki društev in ustanov iz lokalnega okolja

 

  • Osnovna šola IV Murska Sobota - Teja Zver Vučko in Jožica Ovsenjak
  • Dnevni center Ozara Murska Sobota - Alenka Tuškai
  • Društvo gluhih in naglušnih Pomurja – Branko Gornjec
  • Društvo slepih in slabovidnih Murska Sobota –  Marjeta Grabar in Vojmir Prosen