Na prepletenih življenjskih poteh nas pogosto spremljajo težave in nepričakovane ovire. Včasih na njih naletimo v mladosti in naša pot zaide iz začrtane smeri. Nedokončano osnovnošolsko izobraževanje pa nas kot posledica spremlja na poti naprej in predstavlja prepreko pri pridobivanju poklica, delovnega mesta in s tem kakovostnega življenja. Če ste na poti izobraževanja zastali tudi vi, vam lahko  pomagamo do cilja. Z vključitvijo v osnovno šolo za odrasle, boste odstranili oviro, ki stoji na poti vašega uspeha in si zagotoviti izobrazbeni temelj za uresničevanje nadaljnjih življenjskih in poklicnih ciljev. Program je javno veljaven in poteka po predmetniku osnovne šole za odrasle. Program osnovne šole za odrasle daje izobrazbo enakovredno redni osnovni šoli in s tem omogoča nadaljevanje v srednješolskem izobraževanju.

 

Prednosti vključitve v osnovno šolo za odrasle

- S končano osnovno šolo si boste lažje poiskali delo in si hkrati odprli vrata za nadaljnje izobraževanje.

- Organizacija izobraževanja je prilagojena vašim potrebam - potrebam odraslih. Posamezni razred lahko končate v pol leta, tako da imate v enem šolskem letu zaključena kar dva razreda.

- Med izobraževanjem brezposelnim nudimo brezplačno učno pomoč in svetovanje za nadaljnje izobraževanje.

- Šolanje je za udeležence brezplačno, ker izobraževanje financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

- Učne pripomočke, zvezke in učno gradivo dobite brezplačno pri nas na Ljudski univerzi Murska Sobota.

- Če ste brezposelni in ste prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje, boste za vestno obiskovanje pouka nagrajeni še z dodatkom za aktivnost in povrnjenimi potnimi stroški za vsak dan udeležbe pri pouku.

- Če ste zaposleni in ne morete obiskovati pouka, vam lahko omogočimo vodeno samostojno učenje.

 

Pogoji za vpis:

V Program osnovne šole za odrasle se lahko vpiše vsak, ki izpolni osnovnošolsko obveznost, ni pa uspešno končal osnovnošolskega izobraževanja. V ta program se lahko vpišejo tudi odrasli, stari več kot 15 let, ki niso izpolnili osnovnošolske obveznosti. Prav tako se lahko v program vpišejo tudi odrasli, ki so obiskovali osnovno šolo s prilagojenim programom, ki zagotavlja pridobitev enakovrednega izobrazbenega standarda, pa je v času osnovnošolske obveznosti niso uspešno končali. Vpišejo se lahko tudi odrasli, ki so uspešno končali osnovno šolo s prilagojenim programom, ki zagotavlja pridobitev nižjega poklicnega standarda. Ti se lahko pišejo v osmi razred programa osnovne šole za odrasle.

 

Za vpis potrebujete:

- originalno spričevalo zadnjega razreda, ki ste ga končali oz. obiskovali,

- potrdilo o končani osnovnošolski obvezi (mladoletni),

- poročni list ali listino o spremembi priimka (če ste ga v letih od OŠ spremenili)

- osebno izkaznico ali drug uradni dokument z EMŠO številko.

 

Trajanje programa: en razred - en semester

Udeležencev v skupini: 12-18 v celih oddelkih, v kombiniranih oddelkih 8-12

 

Izvajanje pouka: vsak delavnik, med 8.00 in 13.00 uro ali med 13.00 in 17.00 uro.

 

Organizacija pouka: dnevno se pouk izvaja pri enem predmetu 4 do 5 šolskih ur, ali največ pri dveh predmetih, kombinirano do 7 šolskih ur.

 

Preverjanje in ocenjevanje: poteka sprotno in je napovedano. Lahko je pisno, ustno ali pa udeleženci izdelajo določeni izdelek.

 

Napredovanje: udeleženec opravi več kot 2/3 obveznosti oz. uspešno konča razred in si pridobi spričevalo o končanem razredu.

 

Končanje programa: udeleženec ima uspešno zaključene vse razrede osnovne šole za odrasle in opravljeno nacionalno preverjanje znanja v 9. razredu.

 

Začetek:  - 1. 9. 2020 ( vpis bo potekal od 11. 8. do 28. 8. 2020)

                       1. 2. 2021 ( vpis bo potekal od 4. 1. do 22. 1. 2021)

 

Dodatne informacije: Mateja Rajh, 02 536 15 69, mateja.rajh@lums.s

 

Razpis za vpis v šolsko leto 2020/21
6-7. razred
8-9. razred
Publikacija OŠO 2020/2021
Pravila OŠO