Na prepletenih življenjskih poteh nas pogosto spremljajo težave in nepričakovane ovire. Včasih na njih naletimo v mladosti in naša pot zaide iz začrtane smeri. Nedokončano osnovnošolsko izobraževanje pa nas kot posledica spremlja na poti naprej in predstavlja prepreko pri pridobivanju poklica, delovnega mesta in s tem kakovostnega življenja. Če ste na poti izobraževanja zastali tudi vi, vam lahko  pomagamo do cilja. Z vključitvijo v osnovno šolo za odrasle, boste odstranili oviro, ki stoji na poti vašega uspeha in si zagotoviti izobrazbeni temelj za uresničevanje nadaljnjih življenjskih in poklicnih ciljev. Program je javno veljaven in poteka po predmetniku osnovne šole za odrasle. Program osnovne šole za odrasle daje izobrazbo enakovredno redni osnovni šoli in s tem omogoča nadaljevanje v srednješolskem izobraževanju.

 

 

Prednosti vključitve v osnovno šolo za odrasle

 • S končano osnovno šolo si boste lažje poiskali delo in si hkrati odprli vrata za nadaljnje izobraževanje.
 • Organizacija izobraževanja je prilagojena vašim potrebam - potrebam odraslih. Posamezni razred lahko končate v pol leta, tako da imate v enem šolskem letu zaključena kar dva razreda.
 • Med izobraževanjem brezposelnim nudimo brezplačno učno pomoč in svetovanje za nadaljnje izobraževanje.
 • Šolanje je za udeležence brezplačno, ker izobraževanje financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
 • Učne pripomočke, zvezke in učno gradivo dobite brezplačno pri nas na Ljudski univerzi Murska Sobota.
 • Če ste brezposelni in ste prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje, boste za vestno obiskovanje pouka nagrajeni še z dodatkom za aktivnost in povrnjenimi potnimi stroški za vsak dan udeležbe pri pouku.
 • Če ste zaposleni in ne morete obiskovati pouka, vam lahko omogočimo vodeno samostojno učenje.

 

Vpisni pogoji

V program osnovne šole za odrasle se lahko vpiše oseba, ki je:

 • izpolnila osnovnošolsko obveznost po programu osnovne šole oziroma osnovne šole s prilagojenim programom z enakovrednim izobrazbenim standardom, vendar ni zaključila osnovne šole, ali
 • zaključila prilagojeni izobraževalni program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom.

Ne glede na zgoraj navedena pogoja, se lahko v program osnovne šole za odrasle vpiše tudi oseba, ki je stara vsaj 15 let, če:

 • ni mogoče ugotoviti, ali je zaključila osnovnošolsko izobraževanje oziroma izpolnila osnovnošolsko obveznost, ali
 • če ni zaključila osnovnošolskega izobraževanja oziroma izpolnila osnovnošolske obveznosti zaradi izjemnih okoliščin, zaradi katerih je bilo ogroženo njeno življenje ali zdravje (npr. vojna, naravne nesreče).

 

Ob vpisu potrebujete:

 • spričevalo zadnjega razreda, ki ste ga končali oz. obiskovali,
 • potrdilo o končani osnovnošolski obvezi (mladoletni),
 • poročni list ali listino o spremembi priimka (če ste ga v letih od OŠ spremenili)
 • osebno izkaznico ali drug uradni dokument z EMŠO številko.

 

Trajanje programa

Eno šolsko leto je razdeljeno na dva semestra:

 • jesenski; od 1. septembra do 31. januarja
 • spomladanski: od 1. februarja do 31. avgusta

V posameznem semestru se obiskuje en razred, torej v celotnem šolskem letu je možno uspešno opraviti dva razreda.

 

Število udeležencev v razredu:

 • samostojni oddelek: 10-16 udeležencev
 • kombinirani oddelek: 6-10 udeležencev

 

Izvajanje pouka

 • vsak delavnik med 8.00 in 12.30 uro (možnost spremembe)

 

Organizacija pouka

 • dnevno se izvaja pouk enega ali dveh predmetov, skupno največ 4 do 6 šolskih ur
 • možnost samoizobraževanja

 

Preverjanje in ocenjevanje

 • poteka sprotno in napovedano
 • lahko je pisno, ustno ali domače delo/ izdelki

 

Napredovanje

 • udeleženec napreduje, če opravi več kot 2/3 obveznosti (manjkajoče obveznosti mora opraviti naknadno) – prejme Obvestilo o zaključenih ocenah ob koncu pouka v šolskem letu
 • uspešno zaključi razred in si pridobi Spričevalo o končanem razredu osnovne šole

 

Končanje programa

 • udeleženec uspešno zaključi vse obveznosti v vseh razredih osnovne šole za odrasle in si pridobi Zaključno spričevalo osnovne šole

 

Izvedba programa v šolskem letu 2024/25

 • jesenski semester začetek 1. 9. 2024 (vpis bo potekal od 12. 8. do 30. 8. 2024)
 • spomladanski semester začetek 1. 2. 2025 (vpis bo potekal od 9. 1. do 31. 1. 2025)

 

Dodatne informacije

Mateja Rajh

02 536 15 69

051 318 133

mateja.rajh@lums.si

 

 

Razpis za vpis v šolsko leto 2024/25 - jesen
6. razred
7. razred
8. razred
9. razred
Publikacija OŠO 2023/2024
Pravila OŠO