Programi v sodelovanju z ZRSZ

V sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje OS Murska Sobota izvajamo za brezposelne osebe tečaje, usposabljanja in izpopolnjevanja.

Vključijo se lahko vsi brezposelni, ki so prijavljeni v evidencah  Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Izobraževanje je za brezposelne osebe BREZPLAČNO.

Več informacij o načinu vključitve, dobite pri svoji svetovalki. V kolikor rabite dodatne informacije o programih pa le-te dobite na Ljudski univerzi Murska Sobota na 02/536 15 60 oz. info@lums.si

Šifra programa Naziv programa Trajanje
010/1 Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Most do izobrazbe
(UŽU-MI)
120 ur
010/2 Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moj korak
(UŽU-MK)
120 ur
214/1 Oblikovalec tekstilnih izdelkov z elementi tradicionalne tekstilne dediščine  285 ur
341/5 Ponudnik tradicionalnih izdelkov, pridelkov in storitev  170 ur
341/6 Usposabljanje za skladiščnike 60 ur
482/14 Digitalna pismenost (osnove)  

25 ur

482/15 Digitalna pismenost (napredno)  

25 ur

541/4 Usposabljanje za razsekovalca prašičev  200 ur
541/5 Usposabljanje za klavničarja prašičev 200 ur
542/2
Pomočnik izdelovalca oblačil
150 ur
582/1 Usposabljanje za zidarska dela  

180 ur

582/2 Usposabljanje za tesarska dela  

180 ur

582/3 Usposabljanje za slikopleskarska dela  

180 ur

582/7 Osnove suhomontažne gradnje 160 ur
582/8 Usposabljanje za fasaderja 160 ur
582/10 Usposabljanje za upravljanje težke gradbene mehanizacije  62 ur
811/1 Sobarica 50 ur