Študijski krožki predstavljajo novo, demokratično obliko izobraževanja odraslih, ki nastaja iz potreb ljudi in okolja.

Udeleženci študijskih krožkov v sproščen ozračju razvijajo svoje sposobnosti, uresničujejo želje in interese ter si tako pridobijo nova znanja in veščine.

Študijski krožki dajejo svojim udeležencem možnost vseživljenjskega izobraževanja.

Program in vsebino dela izbirajo udeleženci študijskih krožkov.

 

Študijski krožek traja od 20 do 40 ur.

 

V skupino je lahko vključenih 8 do 12 udeležencev, ki se srečujejo 1 krat tedensko.

V okviru Ljudske univerze Murska sobota potekajo različne oblike študijskih krožkov že od leta 1994 naprej. Študijski krožki potekajo v različnih krajih Pomurja in tako je vsak študijski krožek drugačen, vendar enkraten, kar potrjuje odmevnost lokalnega okolja.

Študijski krožki Ljudske univerze Murske Sobote sodijo med najboljše krožke v Slovenji, saj so dobitniki priznaj Andragoškega centra Slovenije.

GALERIJA