Časopis INFO ISIO je skupen časopis 17 svetovalnih središč, ki pod vodstvom Andragoškega centra Slovenije izide enkrat letno. Svetovalna središča nudimo odraslim brezplačne in zaupno informiranje in svetovanje za potrebe vseživljenjskega učenja. V časopisu vam nudimo aktualne informacije v zvezi z učenjem, izobraževanjem, pomočmi in vrednotenjem znanj za potrebe izobraževanja odraslih. Prav tako pa predstavljamo aktualne zakonske ureditve tega področja.

 

INFO ISIO 2020-2021

INFO ISIO 2019-2020

INFO ISIO 2018-2019

INFO ISIO 2017-2018

INFO ISIO 2016-2017

INFO ISIO 2015-2016

INFO ISIO 2014-2015

INFO ISIO 2013-2014

INFO ISIO 2012-2013

INFO ISIO 2011-2012