SSU – Središče za samostojno učenje

V središčih za samostojno učenje (SSU) lahko odrasli samostojno pridobivajo, utrjujejo in nadgrajujejo svoje znanje. Učenje poteka samostojno, udeležencem  pa pri izbiri učnih gradiv in načina učenja pomagajo strokovno usposobljeni svetovalci. V SSU so na voljo gradiva za samostojno učenje, sodobna učna tehnologija ter strokovna pomoč osebja v SSU.

V središčih se odrasli lahko učijo različnih vsebin kot so npr. računalništvo, različni tuji jeziki, slovenski jezik, matematika ter mnoge druge zanimive vsebine. Učijo se s pomočjo gradiv za samostojno učenje (CD/DVD, priročniki, učbeniki, spletna gradiva ipd.), pri učenju pa lahko uporabljajo tudi različne leksikone, slovarje in druge učne pripomočke.

 

Uporaba učilnice in opreme Središča za samostojno učenje je za udeležence BREZPLAČNA

 

Več informacij na : 02/536-15-66, 051-367-002 ali mitja.peterka@lums.si

 

Portal Središča za samostojno učenje https://portalssu.acs.si/