Termin izvedbe: 05. 04. 2018 – 22. 06. 2018      

 

Kraj izvajanja: Slomškova ulica 33, 9000 Murska Sobota

 

Število udeležencev: 7  

 

Trajanje: 36h 45min       

 

V krožku smo z  redizajniranjem starih stolov  povezal udeležence iz različnih ciljnih skupin  in jim omogočili  da so pokazali svojo kreativnost. S timskim delom  smo od idej prišli do unikatnih izdelkov, ki smo jih  podarili Ljudski univerzi Murska Sobota (klopca TVU) in vinogradniškemu društvu Strehovci (klopca vinska trta).

 

S ponovno in drugačno uporabo predmetov smo prispevali k ozaveščanju o trajnostnem ravnanju z lesom, ter drugačni ureditvi  prostorov.