Splošni jezikovni tečaji

 

Na Ljudski univerzi Murska Sobota že vrsto let izvajamo različne tečaje tujih jezikov.

Nekateri so že naša vsakoletna stalnica, druge prilagajamo potrebam in željam strank.

Vsako sezono se trudimo ponudbo aktualizirati in stalno dodajamo RAZLIČNE NOVOSTI

glede na potrebe na trgu.

 

Pri nas se lahko učite in družite na naslednjih tečajih:

 

Angleščina

Nemščina

Madžarščina

Italijanščina

Španščina

Francoščina

Poslovna angleščina in poslovna nemščina

Tečaji tujega jezika za stroko

Tečaji konverzacije

Individualni tečaji

Priprava na mednarodni izpit iz nemškega jezika

Priprava na izpite državnega izpitnega centra iz angleškega in nemškega jezika

Ostala ponudba tečajev

Tečaji tujih jezikov za predšolske otroke

Tečaji tujih jezikov za osnovnošolske otroke

Tečaji tujih jezikov za srednješolce

Slovenščina za tujce

 

 

 

PRILAGOJENI TEČAJI

Individualni tečaji, tečaji v paru, skupinski tečaji po naročilu

V današnji tekmi s časom se pogosto ne moremo udeležiti skupinskih tečajev po določenem urniku, zato so INDIVIDUALNI TEČAJI ali TEČAJI V PARU ter SKUPINSKI TEČAJI PO NAROČILU idealna rešitev.

Vsebina, trajanje in urnik tečajev so popolnoma prilagojeni vašim željam in potrebam. Stopite v stik z nami in z veseljem vam bomo pripravili ugodno ponudbo.

 

UGODNOSTI, KI STE JIH DELEŽNI V IZOBRAŽEVALNI SEZONI 2022/2023:

¬ brezplačno informiranje in svetovanje,

¬ 5% popust za dijake, študente, upokojence in brezposelne (s priloženim potrdilom),

¬ 5% družinski popust za drugega in vse naslednje družinske člane.

 
Popusti se seštevajo do 15 %.  

 

 

Udeležencem samoplačnikom, ki v individualnih tečajih opravijo: 

- od 21 do 40 ur, se prizna 5% popust,

- od 41 do 60 ur, se prizna 10% popust,

- nad 61 ur, se prizna 15% popust.

 

________________________________________________________________________________

Dodatne informacije in evidenčne prijave:

 

Lea Vöröš, organizatorka izobraževanja odraslih

Tel.: 02/ 536 - 15 - 63  

Mob.: 064 144 881

E-pošta: lea.voros@lums.si

 

 

 

Izpiti iz slovenščine kot drugega in tujega jezika na osnovni ravni

 

Ljudska univerza Murska Sobota v sodelovanju s Centrom za slovenščino kot drugi in tuji jezik izvaja javnoveljavne izpite iz slovenščine kot drugega in tujega jezika na osnovni ravni po javno veljavnem izobraževanem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik. Izpiti so namenjeni vsem, ki potrebujejo javno veljavno listino o znanju slovenščine za uradne namene (na primer za delo, za pridobitev slovenskega državljanstva ...).

 

Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik

Vzorčni izpiti in rešitve ter način ocenjevanja na osnovni ravni si lahko ogledate tukaj.

Prijavnico najpozneje 10 dni pred izpitnim rokom pošljete ali jo osebno izročite na Ljudski univerzi Murska Sobota. Raven izpita izberite na prijavi. Po prijavi boste prejeli položnico za izpit, ki jo morate poravnati do izpitnega roka. Če položnice ne poravnate pravočasno, ne morete pristopiti k izpitu.

 

Cena izpita: 162,00 EUR

 

 

Izpitni roki - OSNOVNA RAVEN

 

Prvi izpitni rok bo 14. maja 2024. Prijavite se lahko preko spletne ali fizične prijavnice, ki jo pošljete ali prinesete na Ljudsko univerzo Murska Sobota, Slomškova ulica 33, 9000 Murska Sobota.

 

Druge koristne informacije

 

 

Kontakt

Lea Vöröš,

organizatorka izobraževanja odraslih in organizatorka izpitov

02 536 15 63

Mob.: 064 144 881

lea.voros@lums.si