LUMS in NIJZ – primer dobrega sodelovanja v lokalnem okolju

 

15. 5. 2024 je bila na strokovni konferenci NIJZ, Zdravje Romov včeraj, danes, jutri, govornica na okrogli mizi tudi Darja Dravec, org. IO, vodja mentorske skupine programa Projektno učenje mlajših odraslih Plus, v katerega so vključeni tudi Romi.

Poudariti je bilo potrebno, da letos mineva že 20 let od začetka sodelovanja Ljudske univerze Murska Sobota s takratnim Zavodom za zdravstveno varstvo Murska Sobota (sedanji Nacionalni inštitut za javno zdravje območna enota Murska Sobota). Strokovni sodelavki Darja Dravec in Zdenka Verban Buzeti sta razvijali program promocije zdravja za mlade v lokalni skupnosti, v programu Projektno učenje za mlajše odrasle.

Program je bil vpeljan v vse programe PUM-O, ki se izvajajo v 12 izvajalskih organizacijah po Sloveniji ter v programe dela območnih enot NIJZ.

Z razvojem nadaljnjih projektov na nacionalni ravni, Skupaj za zdravje in MoST, so povsod delavnice promocije zdravja za mlade začeli izvajati sodelavci centrov za krepitev zdravja, centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov.

Uspešno dosedanje sodelovanje, napredek mladih in mentorsko stalno zaznavanje novih potreb pri udeležencih pa utemeljujejo potrebo po stalnem sodelovanju in nadgradnji programov.