Priprave na strokovni izpit iz ZUP-a

 

 

 

Na Ljudski univerzi Murska Sobota v aprilu organiziramo 16 urne priprave na  STROKOVNI IZPIT IZ SPLOŠNEGA UPRAVNEGA POSTOPKA.

 

urnik priprav:

sreda, 12. 4. 2023 od 16.30 do 20.00,

četrtek,  13. 4. 2023 od 16.30 do 20.00, 

sobota  15. 4. 2023 od 8.30 do 15.30

 

Cena priprav znaša 230,00 EUR z DDV in vključuje delovno skripto oz. osnovno gradivo.

 

 

V okviru 16-urnega programa priprav boste spoznali vsebine Zakona o splošnem upravnem postopku in Zakona o upravnem sporu za opravljanje izpita na 1. in 2. stopnji.

 

Seznanili se boste z naslednjimi vsebinami:

– opredelitev upravnega postopka in temeljna načela,
– pristojnost,
– stranka in njeno zastopanje,
– jezik v postopku,
– komuniciranje organov in strank,
– vročanje,
– rok in narok,
– vrnitev v prejšnje stanje,
– vzdrževanje reda,
– stroški upravnega postopka,
– začetek upravnega postopka in zahtevki strank,
– pritožba,
– izredna pravna sredstva,
– izvršba,
– nadzor nad izvajanjem zakona,
– sodno varstvo,
– upravni spor.

Reševali boste primere iz prakse, izdelali osnutke odločbe in sklepa ter se seznanili s tipi nalog pri pisnem in ustnem delu izpita.

 

PRIJAVE NA PRIPRAVE ZA STROKOVNI IZPIT IZ SPLOŠNEGA UPRAVNEGA POSTOPKA zbiramo do srede, 5. 4. 2023 po telefonski številki: 02 536 15 63 ali po e-pošti: danijel.petkovic@lums.si 

 

V primeru nezadostnega števila prijav si pridržujemo pravico odpovedi priprav.