Študijski krožek Pletemo prihodnost iz Lipovec ter kulturna dediščina

 

Študijski krožek Pletemo prihodnost iz Lipovec je sodeloval na dogodkih v okviru 33. Dnevov evropske kulturne dediščine in 11. Tedna kulturne dediščine. Bili smo na otvoritvi v Beltincih, na dogodku v Filovcih in na tehničnih dnevih na osnovni šoli v Beltincih.

 

Predstavili smo pletenje iz »pantovca« in brošuro Pletemo prihodnost, v kateri smo opisali postopek izdelave košare. Dosegli smo vse generacije, posej navdušeni pa so bili otroci. In tako je prav. Spretnosti očetov in dedkov bodo ponesli v nove čase.