Začetna integracija priseljencev (ZIP) z LUMS

 

 

 

 

 

 

 

LJUDSKA UNIVERZA MURSKA SOBOTA

Zavod za permanentno izobraževanje

Slomškova ulica 33, 9000 Murska Sobota

 

je po pogodbi  ŠT. C1542-23-000085  izvajalka  programa ZAČETNA INTEGRACIJA PRISELJENCEV (ZIP), ki se sofinancira iz sredstev Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF)

 

Predmet pogodbe je izvajanje programa učenja slovenskega jezika in seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo v obliki enotnega programa Začetna integracija priseljencev (ZIP). Program obsega začetni (60 ur) in nadaljevalni modul (120 ur) in je namenjen državljanom tretjih držav, ki jim je pristojna upravna enota izdala potrdilo o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v tem programu na podlagi Uredbe o načinih in obsegu zagotavljanja programov pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani Evropske unije (Ur. l. RS, št. 70/12, 58/16 in 70/21).

 

Namen:

Učenje slovenskega jezika in seznanjanje s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo RS. V proces učenja slovenskega jezika so integrirane vsebine iz življenja in dela, ki krepijo integracijo priseljencev v slovensko družbo.

 

Brezplačna udeležba za:

Tujce, ki niso državljani Evropske unije, imetnike potrdila za brezplačno udeležbo v programu, ki ga izda pristojna upravna enota na podlagi podanega zahtevka za brezplačno učenje slovenščine v skupnem obsegu največ 180 ur. 

 

Cilj:

Udeležencem zagotoviti znanje slovenskega jezika, ki je potrebno za delo in življenje v slovenski družbi in za uspešno opravljanje Izpita iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika na osnovni ravni (A2/B1 po SEJO).

 

Informacije in kontakt:                                                     

02 536 15 60,   info@lums.si@lums.si                           

02 536 15 66,  danijel.petkovic@lums.si                      

02 536 15 76,  svetovalno.sredisce@lums.si